เสาร์-อาทิตย์

ไฟฟ้าและพันมอเตอร์

Posted On กุมภาพันธ์ 16, 2019 at 7:17 am by / ปิดความเห็น บน ไฟฟ้าและพันมอเตอร์

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ธนรัต จูมแพง

เนื้อหาวิชา
– Adobe Photoshop เทคนิก การออกแบบและตกแต่งภาพ
– SketchUp การออกแบบภาพให้เป็น 3D
– Internet การใช้ Internet เพื่อธุรกิจ
– Ulead Videostudio การตัดต่อ วีดีโอ ภาพนิ่ง และ เสียง
– After Effect การตัดต่อ วีดีโอ ภาพนิ่ง และ เสียง แบบ 3D