จันทร์-ศุกร์

  1. คอมพิวเตอร์ระดับ 1
  2. คอมพิวเตอร์ระดับ 2
  3. ตัดผมชาย