จันทร์-ศุกร์

คอมพิวเตอร์ระดับ2

Posted On กุมภาพันธ์ 16, 2019 at 2:59 am by / ปิดความเห็น บน คอมพิวเตอร์ระดับ2

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ สิทธิกร วงศ์ทนุศิลป์

เนื้อหาวิชา
– Adobe Photoshop เทคนิก การออกแบบและตกแต่งภาพ
– Macromedia Dreamweaver การเขียน Website ด้วยภาษา
HTML
– Internet การใช้ Internet เพื่อธุรกิจ
– Ulead Videostudio การตัดต่อ วีดีโอ ภาพนิ่ง และ เสียง
– After Effect การตัดต่อ วีดีโอ ภาพนิ่ง และ เสียง แบบ 3D