เสาร์-อาทิตย์

คอมพิวเตอร์ระดับ2

Posted On กุมภาพันธ์ 16, 2019 at 6:08 am by / ปิดความเห็น บน คอมพิวเตอร์ระดับ2

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ วีระ ชมชัย

เนื้อหาวิชา
– Adobe Photoshop เทคนิก การออกแบบและตกแต่งภาพ
– SketchUp การออกแบบภาพให้เป็น 3D
– Internet การใช้ Internet เพื่อธุรกิจ
– Ulead Videostudio การตัดต่อ วีดีโอ ภาพนิ่ง และ เสียง
– After Effect การตัดต่อ วีดีโอ ภาพนิ่ง และ เสียง แบบ 3D