จันทร์-ศุกร์

คอมพิวเตอร์ระดับ1

Posted On กุมภาพันธ์ 16, 2019 at 2:58 am by / ปิดความเห็น บน คอมพิวเตอร์ระดับ1

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ พัชนี พิมพไกร

เนื้อหาวิชา
1.Microsoft World หลักการพิมพ์เอกสารและการจัดรูปแบบให้สวยงาม
2.Microsoft Excel การสร้างตารางแบบฟอร์ม, การใช้สูตรและฟังก์ชั่น
3.Microsof Power Point การสร้างงานนำเสนอ
4.Windows xp ความรู้เบื้องต้นการใช้งานคอมพิวเตอร์
5.Nero Express การเขียนข้อมูลลงแผ่นซีดี